ALV 2021

Als bestuur denken wij al na over de aankomende ALV 2021 – we weten op dit moment simpelweg niet of deze doorgang kan krijgen. Het staat of valt allemaal met wat er rond februari wel of niet kan, houd u daarom goed onze Facebook-pagina  en website + email in de gaten – zo gauw het kan zullen we u hierover bericht geven!

We hebben plaats voor een nieuw bestuurslid!

Er komen in het bestuur van onze Skodaclub weer functies vacant doordat een bestuurslid aftreedt en zich niet verkiesbaar stelt.

Aarzel daarom niet en geef u op voor deelname aan het bestuur van onze leuke en gezellige Skodaclub!!

Meldt u aan als kandidaat-bestuurslid bij:

voorzitterskodalub@gmail.com

of

secretarisskodaclub@gmail.com

en word medebestuurder van de leukste autohobbyclub van Nederland!!