Update najaarsrit 2020

Beste leden,

Als gevolg van de ontwikkeling in Duitsland (en ook België) om de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland “rood” te verklaren t.a.v.
Covid-19 zien wij ons genoodzaakt om onze najaarsrit 2020 af te gelasten.

Deze rit voert door het prachtige natuurgebied in het grensgebied van Oost-Nederland en Duitsland. Echter ongeveer de helft van de rit zal
er in Duitsland worden gereden. Veel leden van onze club, en ook verscheidene deelnemers die zich al hadden opgegeven, wonen juist in
Noord- en Zuid-Holland. Deze nieuwe Duitse maatregel maakt het voor leden uit deze twee provincies feitelijk onmogelijk om deel te nemen.

Om deze reden hebben we als bestuur besloten de rit af te gelasten.
Wat ons betreft is dit slechts uitstel en geen afstel: we gaan proberen deze prachtige rit in ons programma voor het jaar 2021 te integreren.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Skoda Club Nederland.