We hebben plaats voor een nieuw bestuurslid!

Er komen in het bestuur van onze Skodaclub weer functies vacant doordat een bestuurslid aftreedt en zich niet verkiesbaar stelt.

Aarzel daarom niet en geef u op voor deelname aan het bestuur van onze leuke en gezellige Skodaclub!!

Meldt u aan als kandidaat-bestuurslid bij:

voorzitterskodalub@gmail.com

of

secretarisskodaclub@gmail.com

en word medebestuurder van de leukste autohobbyclub van Nederland!!