Privacy verklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Skoda Club Nederland neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over  je gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Skoda Club Nederland.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Skoda Club Nederland heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage:

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Skoda Club Nederland over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen:

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij: Skoda Club Nederland. Je kunt verzoeken dat Skoda Club Nederland je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult,verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking.

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Skoda Club Nederland de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken:

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Skoda Club Nederland of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht.

Je hebt het recht je persoonsgegevens van Skoda Club Nederland te verkrijgen. Skoda Club Nederland zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken.

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je Toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Skoda Club Nederland je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Een verzoek kan verstuurd worden naar: Skoda Club Nederland. Skoda Club Nederland zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Skoda Club Nederland een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Skoda Club Nederland je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens.

Het kan zijn dat Skoda Club Nederland verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Skoda Club Nederland je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar: Skoda Club Nederland. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Skoda club Nederland jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar Skoda Club Nederland. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.